At drive et økologisk landbrug med økologiske køer, økologiske grise eller økologiske afgrøder kræver meget arbejde. I denne artikel fokuseres der på økologiske landbrug med enten grise eller kreaturer. 

På spørgsmålet: Hvad er et økologisk landbrug, kan man sige, at det generelt handler om at skabe en bæredygtig landbrugs- og fødevareproduktion, hvor der i høj grad tages særlige hensyn til natur og miljø, mens man også gør en stor indsats for at skabe bedre dyrevelfærd.

Inden vi opremser hvad der kendetegner et økologisk landbrug, må vi hellere slå fast, at ordet økologi oprindeligt stammer fra græsk og betyder: ”læren om naturens husholdning”. Der er altså tale om en konstant læring tilpasning, hvilket i særlig grad gør sig gældende indenfor produktionen af økologisk grisekød og økologisk oksekød. Senest med den nye brancheaftale der træder i kraft 1. januar 2018, hvor kravene til et økologisk svineproduktion er blevet skærpet. En udvikling som vi hos Friland er glade for.

Du kan læse mere om produkterne fra Friland Økologi, ved at følge dette link.

ET ØKOLOGISK LANDBRUG ER KENDETEGNET VED AT:

  • Have et stort fokus på at bevare og forbedre jordens frugtbarhed. Dette gøres ved at i størst mulig omfang at undgå tab af jordens næringsstoffer.
  • Have et ultimativt forbud mod brugen af kunstgødning og pesticider.
  • De økologiske dyr skal have mulighed for at udøve deres naturlige adfærd.
  • De økologiske grise og økologiske køer skal have god plads i staldene.
  • De økologiske dyr skal have mulighed for at komme ud i det fri – på græsmarker, løbegårde el.
  • Der må ikke foretages halekupering hos de økologiske grise. Kun med en god begrundelse, kan en halekupering foretages.  
  • Der er meget restriktive regler for brug af medicin til de økologiske dyr.
  • Der anvendes ikke genmodificerede planter og mikroorganismer (GMO) som foder.

Derudover skal man på et økologisk landbrug, drive det på en måde, så det påvirker omgivelserne mindst muligt. På denne måde beskyttes levestederne for både vilde planter og dyr.

“BIVIRKNINGER” VED ET ØKOLOGISK LANDBRUG

Når man som landmand vælger at etablere eller omlægge til økologisk produktion, vil man pludselig komme til at bruge rigtig meget tid ude i den friske luft. Grisene bor i hytter på marken, og der er også køer på græs i sommerhalvåret, som man skal tage sig af. Derfor er en populær bivirkning for de økologiske landmænd, at de får et bedre arbejdsmiljø.

I floraen og faunaer på de økologiske marker, vil man også opleve at der i gennemsnit er 30 % flere vilde dyr og vilde planter sammenlignet med de konventionelle marker.

I 2016 var ca. 10 pct. af omsætningen i detailhandlen i Danmark genereret af økologiske fødevarer. Den samme udvikling gør sig gældende i Europa og på verdensplan, og der er ingen der forestiller sig, at efterspørgslen på økologiske fødevarer vil falde indenfor de næste mange år.