Historien bag Friland A/S

2013 For første gang i sin historie, skiftede Friland direktør, da Karsten Deibjerg søgte nye udfordringer, og Henrik Biilmann overtog rorpinden.
2011 Friland passerer for første gang en omsætning på en halv milliard kroner. Takket være eksporten til Australien er eksporten af Frilandsgris ved at overhale hjemmemarkedssalget.
2009 Virksomheden flytter sin administration fra Skive til Randers, hvor den lejer sig ind i Danish Crowns hovedkontor.
2006 Friland køber den økologiske kødvirksomhed J. Hansen Vermarktungsgesellschaft mbH, som bliver Frilands eksportselskab for Tyskland og flere andre europæiske markeder.
2005 Udover hjemmemarkedet som det vigtige basismarked har eksporten fået stigende betydning i Friland’s hverdag. Det er som i 1999 det økologiske svinekød, der ”trækker læsset” på eksportmarkederne, hvor især lande som England, Tyskland og Italien viser interesse for det økologiske kød - men også andre europæiske lande, og fjernere lande som USA, Japan og Sydkorea, viser interesse, ikke mindst takket være samspillet med moderselskabet Danish Crown’s vidtforgrenede salgsorganisation
2004

”Træerne gror dog ikke ind i himlen”! Og trods en ihærdig indsats måtte virksomheden konstatere, at det gennem de seneste år havde været særdeles vanskeligt at skabe et tilfredsstillende marked for vores to gode produkter, økologisk lam og Friland Hereford – og dermed også optimale betingelser for såvel vores producenter som for os som afsætningsselskab. I april/maj måtte vi derfor træffe den vanskelige beslutning at trække disse to produkter ud af sortimentet.

Til gengæld kunne vi glæde os over, at en fælles indsats fra Coop og Friland resulterede i en yderligere forbedret afsætning af det økologiske kød.

Limousine kalvekotelet og økologisk hakkekød, blev udnævnt til prisvindere af Dagbladet Børsen’s kokkepanel forud for afholdelsen af den første i en række Madfestivaler i Tivoli.

2001

Friland Food’s stærke vækst gav i 2001 anledning til en stærkere profilering og modernisering af markedsføringen, ligesom Friland’s ansigt udadtil også blev moderniseret –  Friland Food A/S blev til Friland A/S. Der blev udviklet nye logoer, og hvor det økologiske kød tidligere blev solgt under detailhandelens egne mærker, bærer alle Frilands økologiprodukter i dag navnet Friland Økologi.

Der blev sat ekstra fokus på spisekvalitet, og Friland A/S allierede sig med danmarksmesteren i 2000 i kokke konkurrencen Bocuse d’Or, køkkenchef Jesper Koch fra Molskroen om udarbejdelse af en række opskrifter med brug af råvarer fra Friland.

2000

I samarbejde med Hereford Foreningen blev der udarbejdet et koncept til mærkevaren Friland Hereford®, der blev lanceret i slutningen af året.

1999

Friland Food A/S blev en del af Danish Crown koncernen. Hermed var vejen banet for et større spillerum på eksportmarkederne. Det var især det økologiske svinekød, der var interesse for på eksportmarkederne.

1997

Debatten om eksport af tremmekalve til Holland satte dagsorden i medierne, og Friland Food besluttede sig for at lancere danske kalve under varemærket Den Frie Kalv®.

1996

I samarbejde med FDB blev der i løbet af 1996 udviklet et sortiment af økologisk, detailpakket kød, og det satte for alvor fart på afsætningen af det økologiske kød.

1995

Sortiment og kundekreds udvides. Et solidt fodfæste på hjemmemarkedet samt et ønske om at kunne videreforædle det økologiske kød gjorde, at vi tog springet og dannede vor egen forædlingsvirksomhed, Salling Kød ApS. Forventningerne til forædlede, økologiske kødprodukter blev dog slet ikke indfriet, og Salling Kød ApS blev hurtigt solgt fra.

Dette var også året, hvor Friland Food A/S indledte samarbejde med producenter af Limousine og Angus kødkvæg.

1994

Den første store detailkæde blev fast aftager af Frilandsgris®, og det satte sit positive præg på selskabets årsregnskab.

1993

Friland Food A/S gik i betalingsstandsning, men blev reetableret uden Frilandskyllingerne i sortimentet.

1992

Producenterne af Frilandsgris ønskede at skabe et alternativ til den traditionelle, intensive svineproduktion: Smågrisene skulle fødes i hytter på friland og hele produktionen skulle sikre, at grisene havde den bedst mulige opvækst med fokus på dyrevelfærd og grisenes naturlige adfærd. Det var nytænkning! En sådan form for svineproduktion var nemlig aldrig set før. I samarbejde med Dyrenes Beskyttelse udarbejdede Friland Food A/S et produktionskoncept for Frilandsgris. Konceptet skulle sikre grisenes velfærd og i videst muligt omfang tilgodese dyrenes naturlige adfærd.

Frilandsgrise der blev produceret efter dette koncept fik tildelt Dyrenes Beskyttelses anbefaling, og varemærket Frilandsgris® var hermed skabt. Samme år blev sortimentet udvidet til også at omfatte Frilandskyllinger, men selv om kræfterne blev samlet var det dog en svær opgave at skabe afsætning for produkterne.

1989

Historien om Friland begynder egentlig allerede i 1989. Her blev der nemlig indledt et samarbejde mellem FDB, Danske Slagterier og en gruppe af økologiske landmænd. Gennem dette samarbejde ønskede man at markedsføre økologisk kød i FDB’s butikker, men det slog ikke an, og allerede samme år brød samarbejdet sammen.

Nu stod de økologiske landmænd uden afsætningskanal for deres produkter, og de dannede derfor afsætningsselskabet Økokød AmbA, som ansatte Karsten Deibjerg Kristensen som direktør. Det var dog stadigvæk svært at få det økologiske kød til at slå an, men de økologiske kødproducenter kom i kontakt med en gruppe producenter af Frilandsgris. Begge grupper havde behov for en afsætningskanal for deres produkter – og sammen dannede de i 1992 selskabet Friland Food A/S.

SKYBRUD.DK