Om Friland

Økologiske svin

Friland er salgsselskab for landmænd som arbejder med produktion af Frilandsgrise, kødkvæg i frilandskoncepter samt økologisk drift af kvæg og grise.

Virksomhedens formål er at fremme produktion og salg af alternativt producerede fødevarer, hvor der er taget ansvarlig stilling til husdyretik og miljø.

Økologisk Angus kvæg på Livø

Friland sælger kød til såvel den danske detailhandel, fødevareindustri og storkøkkensektor som til udenlandske aftagere. Størstedelen af svinekødet eksporteres - det gælder både det økologiske, og det svinekød som stammer fra Frilandsgrise. Hovedparten af oksekødet sælges til det danske marked.

Friland er et aktieselskab som siden 1999 har været ejet af Danish Crown. Virksomheden har egen bestyrelse, hvortil der vælges repræsentanter fra såvel økologiske leverandører som leverandører af dyr fra frilands-besætninger.

SKYBRUD.DK