Økologisk kvæg

Økologiske stude, taget hos Leif Rørbye, Hornsyld 15. oktober 2011

Her kan du finde relevant information for producenter af økologiske kreaturer.

Du kan her finde:

Tillæg - for levering af kreaturer til Friland

Slagtning - oplysninger om tilmelding af slagtedyr

Kvalitetskrav  - for opnåelse af tillæg

Leverandørkontakt - kontaktoplysninger, hvis du har brug for yderligere oplysning

SKYBRUD.DK