Tillæg for økologiske grise

Gris, økologisk, Risbjerg Landbrug, september 2011. Foto: Michael Borgen

Tillæg til konventionel notering for økologiske svin

Kategori Uge   Tillæg
Slagtesvin 50

Danish Crown notering

Økotillæg
Alle grise

Kvalitetstillæg
Godkendte grise

Samlet afregning


10,60 kr

15,90 kr


3,00 kr


29,50 kr
Søer

50

Danish Crown notering

Økotillæg
Slagtes hver 4 - 6 uge

Samlet afregning¹

7,90 kr

12,80 kr


20,70 kr

 


Tillæggene gives oveni Danish Crowns konventionelle notering for slagtegrise.

Dog gælder for alle øko-grise, at der ikke foretages  overvægtsfradrag i vægtintervallet 70,0 kg – 92,9 kg.

Kvalitetstillægget oppebæres kun af af grise som opfylder kvalitetskravene for økologiske slagtesvin. 

Kvalitetsgodkendte dyr på kontrakt afregnes med variabelt tillæg + kontrakttillæg.

1) Tillæggene gives til dyr som overholder veldefinerede kvalitetskrav 

Der tages forbehold for evt. trykfejl.

SKYBRUD.DK