Tillæg for økologiske grise

Gris, økologisk, Risbjerg Landbrug, september 2011. Foto: Michael Borgen

Tillæg til konventionel notering for økologiske svin

Kategori Uge   Tillæg
Slagtesvin 39 Økotillæg
Alle grise

Kvalitetstillæg
Godkendte grise

Markedstillæg
Alle grise
4,00 kr


3,00 kr12,80 kr
Søer

39 

Økotillæg
Slagtes hver 4 - 6 uge
14,00 kr

 


Tillæggene gives oveni Danish Crowns konventionelle notering for slagtegrise.

Dog gælder for alle øko-grise, at der ikke foretages  overvægtsfradrag i vægtintervallet 70,0 kg – 92,9 kg.

Kvalitetstillægget oppebæres kun af af grise som opfylder kvalitetskravene for økologiske slagtesvin. 

Kvalitetsgodkendte dyr på kontrakt afregnes med variabelt tillæg + kontrakttillæg.

Der tages forbehold for evt. trykfejl.

SKYBRUD.DK