Tillæg for økologiske grise

Gris, økologisk, Risbjerg Landbrug, september 2011. Foto: Michael Borgen

Tillæg til konventionel notering for økologiske svin

Kategori Uge   Tillæg
Slagtesvin 6 Økotillæg
Alle grise

Kvalitetstillæg
Godkendte grise

Markedstillæg
Alle grise
4,00 kr


2,00 kr14,50 kr
Søer

6

Økotillæg
Slagtes hver 4 - 6 uge
8,00 kr

 


Tillæggene gives oveni Danish Crowns konventionelle notering for slagtegrise.

Dog gælder for alle øko-grise, at der ikke foretages  overvægtsfradrag i vægtintervallet 70,0 kg – 92,9 kg.

Kvalitetstillægget oppebæres kun af af grise som opfylder kvalitetskravene for økologiske slagtesvin. 

Kvalitetsgodkendte dyr på kontrakt afregnes med variabelt tillæg + kontrakttillæg.

Der tages forbehold for evt. trykfejl.

SKYBRUD.DK