Tillæg for økologiske grise

Gris, økologisk, Risbjerg Landbrug, september 2011. Foto: Michael Borgen

Tillæg til konventionel notering for økologiske svin

Kategori Uge   Tillæg
Slagtesvin 4

Danish Crown notering

Økotillæg
Alle grise

Kvalitetstillæg
Godkendte grise

Samlet afregning


10,00 kr

15,90 kr


3,00 kr


28,90 kr
Søer

4

Danish Crown notering

Økotillæg
Slagtes hver 4 - 6 uge

Samlet afregning¹

7,60 kr

12,80 kr


20,40 kr

 


Tillæggene gives oveni Danish Crowns konventionelle notering for slagtegrise.

Dog gælder for alle øko-grise, at der ikke foretages  under- og overvægtsfradrag i vægtintervallet 74,0 kg – 95,9 kg.

Kvalitetstillægget oppebæres kun af af grise, som opfylder kvalitetskravene for økologiske slagtesvin. 

1) Tillæggene gives til dyr, som overholder veldefinerede kvalitetskrav 

Der tages forbehold for evt. trykfejl.

SKYBRUD.DK