Tillæg for kødkvæg

Skotsk Højlandskvæg

Tillæg til konventionel notering for kødkvæg leveret til Friland A/S

Kvæg Uge    
Friland Limousine (Unik)
Tyre- og kviekalve under 12 mdr.
4
Variabelt tillæg

2,50 kr/kg

Friland Kødkvæg

4

Variabelt tillæg

1,25 kr/kg

Friland Kødkvæg
Krydsning
4

Variabelt tillæg

0,75 kr/kg

Som basis afregnes der efter Danish Crowns til enhver tid gældende notering fra DC Beef. Tillægget på kontraktdyr består dels af det variable tillæg, der er gældende for den pågældende slagteuge + det fastsatte kontraktillæg for kontrakmåneden. Tillæget til kvalitetsgodkendte dyr udbetales på en efterfølgende afregning.

Tillæggene gives til slagtedyr, som overholder veldefinerede kvalitetskrav.

Økologiske dyr, som leveres til konceptet Friland Kødkvæg, afregnes med et ekstra øko-tillæg på 1,00 kr/kg, såfremt de opfylder kvalitetskriterierne.

Dyr som opfylder Danish Crowns krav til Dansk Kødkvæg kan også opnå dette, hvis leverandøren har tilmeldt sig konceptet.

Der tages forbehold for evt. trykfejl.

SKYBRUD.DK