Tillæg for kødkvæg

Skotsk Højlandskvæg

Tillæg til konventionel notering for kødkvæg leveret til Friland A/S

Kvæg Uge    
Friland Limousine
Tyre- og kalve under 12 mdr.
50
Variabelt tillæg

Kontrakttillæg

1,00 kr/kg

2,00 kr/kg

Friland Kødkvæg
Min. 75% renracet
50

Variabelt tillæg

Kontrakttillæg

0,50 kr/kg

1,00 kr/kg

Friland Kødkvæg
Krydsninger
50

Variabelt tillæg

Kontrakttillæg

0,25 kr/kg

0,75 kr/kg

Som basis afregnes der efter Danish Crowns til enhver tid gældende notering fra DC Beef. Tillægget på kontraktdyr består dels af det variable tillæg, der er gældende for den pågældende slagteuge + det fastsatte kontraktillæg for kontrakmåneden. Tillæget til kvalitetsgodkendte dyr udbetales på en efterfølgende afregning.

Tillæggene gives til slagtedyr, som overholder veldefinerede kvalitetskrav.

Økologiske dyr, som leveres til konceptet Friland Kødkvæg, afregnes med et ekstra øko-tillæg på 1,00 kr/kg, såfremt de opfylder kvalitetskriterierne.

Dyr som opfylder Danish Crowns krav til Dansk Kødkvæg kan også opnå dette, hvis leverandøren har tilmeldt sig konceptet.

Der tages forbehold for evt. trykfejl.

SKYBRUD.DK